Silikon (Besilen®) Ikiz kablo

Işıklandırma ve ısıtma cihazlarında bağlantı kablosu olarak ve dökümhanelerde, çimento, cam ve seramik üretimi gerçekleştiren tesislerde kullanılıyor.