Mobil yüksek voltaj ölçüm tekniği

Hususi yüksek voltaj tesisleri için geliştirilen ölçüm sistemi sabit ve mobil uygulamalarda ısı tespiti için kullanılıyor örneğin elektrikli çalışan ve hibrid araçlarda.

Ölçüm noktasından veri toplamaya kadar denetlenmiş güvence

✓Yüksek voltajlı parçalarda ısı tespiti

✓Elektrikli mobilitede sabit veya mobil uygulamalar için uygun

✓Ölçüm noktasına yakın yerde kullanmaya müsait

✓Akredite edilmiş denetimlaboeutuvarca genel sistemin denetimi