Ahlak Prensipleri

Sıralanmış genel ahlak prensibleri SAB Bröckskes GmbH & Co. KG ve tedarikçilerimiz´den genel beklentilerimizdir. Bölgede ciddi bir işveren ve dünya ticaretinde pay sahibi olarak Insan ve çevreye karşı olan sorumluluğun bilincinde olup altdaki davranış presiblerini hem kendimiz hemde tedarikcilerimiz için esas almaktayız.

Sosyal sorumluluk
SAB Bröckskes uluslararası kabul edilmiş olan insan haklarına saygı duymakta ve bunları desteklemektedir. Aynı zamanda insan haklarını kabul etmeyen şirketlerle çalışmamaktadır. Zorla çalıştırmanın ve çocukları çalıştırmanın her hali bizim tarafımızdan kesinlikle reddediliyor. Bundan dolayı baskı kurmayı kendine makbul gören şirketlerle kesinlikle çalışmak istemiyoruz. Cinsiyetinden, uyruğundan, ırkından, özürlülüğünden, dini görüşünden, yaşından veya cinsel meyilinden dolayı kaynaklanan ayrımcılıklar bizim tarafımızdan tolere edilmemektedir.

Yasalara uyumluluk
SAB Bröckskes´in her bir çalışanı bulunduğu ülke´nin yasalarına, kurallarına ve şirket içi tembihlere uyumlu davranmalıdır.

Sorumluluk bilinciyle davranmak
Sorumluluk bilinciyle davranmak bizim için sadece yasalara ve kurallara uymakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin vicdani ve burda belirtilmiş direktiflere uyumlu davranmasını bekliyoruz.

Işçi medeniyeti
SAB Bröckskes´in kadrosunda bulundurduğu çalışanları şirketin başarısı için en büyük etkendir. Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmelerini destekliyor, kendilerin yaratıcılığı ve enerjisi ile uzun vaadeli hepimizin temel hedefleri olan müşteri memnuniyetini ve iş yerlerin korunmasını sağlıyoruz. Ondan dolayı çalışanlarımızın motivasyonu yüksek tutmak şirketimizin temel felsefelerinden biridir. Çalışanlarımızı en azından asgari maaş ile ücretlendirmemiz buna dahildir.

Tedarikci ilişkileri
Müşterilerimiz ve tedarikcilerimiz ile ilişkilerimiz karşılıklı saygıya, dürüstlüğe ve güvene dayanıyor. Daima güvenilir ve uzun vaadeli ilişkiler hedefliyor, işbirliklerinde dürüstlüğü ve acık sözlülüğü destekliyor ve bu davranışı işortaklarımızdan´da bekliyoruz. Sürekli temiz ve makbul görünen iş uygulamalarını ve adil rekabeti destekliyoruz.

Kalite
Müşterilerimizi daima kusursuz servisimiz ile ikna etmek istiyoruz. Ondan dolayı her alanda en üst kalite standartlarını amaçlıyoruz. Bu sebebden dolayı 1996 yılından beri DIN EN ISO 9001´e göre kalite yönetim sistemini uyguluyoruz. Uygulamamız ölcünebilir parametreler´den dolayı bize düzeltme potansiyeli, önlem alma imkanı ve verimliliğini kontrol etme fırsatı veriyor. Böylece en büyük hedefimiz olan müşteri memnuniyetine ulaşmayı amaçlıyoruz

Iş güvenliği
Iş güvenliği kurallarına uyuyoruz ve çalışanlarımızı iş esnasında oluşabilecek muhtemel tehlikelerden koruyoruz. Çalışma güvenliğe dair beklentileri sistematik bir şekilde karşılamak için 2009 yılından itibaren OHSAS 18001´e göre iş güvenlik sistemini uyguluyoruz. Tedarikcilerimizden´de iş güvenliğni sağlayan uygulamarı takip etmelerini bekliyoruz.

Doğa ve çevrenin korunması
Doğa ve çevre koruma yönergelerini ve standartlarını uyguluyoruz ve doğanın korunmasında aktif rol alıyoruz. 2006 yılından itibaren DIN EN ISO 14001´e göre doğa ve çevre yönetim sitemini uyguluyoruz. Böylece kendimize görev edindiğimiz doğal kaynakların korunmasını ve gelecek nesillere sağlıklı zemin oluşturmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Enerji yönetimi
Doğal kaynaklarımızi dikkatli bir şekilde kullanıyor ve buna istinaden yöntemlerimizi ve uygulamaraımızı sürekli daha iyiye götürmeyi amaçlıyoruz. 2011 yılın´dan itibaren DIN EN ISO 50001 sertifikalı enerji yönetim sistemini uyguluyoruz.

Rüşvet ve yolsuzluk
Rüşvet ve benzeri yasa dışı yöntemlerle menfaat sağalamayı kesinlikle tolore etmiyoruz. Ikramlar ancak sadece genel ticaret ahlak ve kültür kapsamında, ticari ve ekonomik kararları etkilemiyecek şekilde kabul edilebilir.

Bilgi ve Veri kullanımı
Iş ortaklarımızın işletme sırları ve bilgileri duyarlı ve güvenilir bir şekilde gizlenir.

Ahlak Prensipleri

Son derece esnek kablolar tam olarak isteklerinize göre

1974 senesinden bu yana Insaatiruz için aile şirketi olarak üretim deyiz

Tarafsiz bir istek gönderebilirsiniz
+49 (0)2162 898-0
Mo.-Do. 7:30–16:30 Uhr
Fr. 7:30–15:00 Uhr