Dengeleme ve termik kablolar için renk işaretlendirmeleri ve ısı beyanları