Muhafaza takımları

Muhafaza kılıfı hassas ölçüm parçasını mekanik ve kimyasal etkenlerden, bağlama kıskacı ise pislik ve nemden koruyor. Muhafaza takımı muhafaza borusundan ve bağlantı başından oluşuyor.